گاهنامه

گاهنامه لیلاج که بصورت رایگان و در قالب دیجیتال در بازه های زمانی نامشخص عرضه می گردد، نخستین مجله دیجیتال در زمینه قمار و شرط بندی به زبان فارسی می باشد.

گاهنامه لیلاج

این گاهنامه پاسخی است به نیاز زندگی دیجیتالی شده امروز، محتوای گاهنامه عموما دربرگیرنده خلاصه ای از مطالب و نوشته های منتشر شده در لیلاج است که فرصت مرور مطالب گذشته را در اختیار علاقمندان قرار می دهد.

در نگاه دیگر این گاهنامه یک یادگاری از تاریخچه فعالیت لیلاج می باشد که در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.