گاهنامه

گاهنامه لیلاج پاسخی است به نیاز زندگی دیجیتالی شده امروز، در حقیقت این گاهنامه رایگان که بصورت نشر در قالب دیجیتال و در بازه های زمانی نامشخص عرضه می گردد نخستین مجله دیجیتال در زمینه قمار و شرط بندی به زبان فارسی می باشد.

محتوای گاهنامه عموما دربرگیرنده خلاصه ای از مطالب و نوشته های منتشر شده در مجله لیلاج است که فرصت مرور مطالب گذشته را در اختیار علاقمندان قرار می دهد. در نگاه دیگر این گاهنامه یک یادگاری از تاریخچه فعالیت مجله لیلاج می باشد که در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.