گزارش جدید مقایسه میزان رواج قمار در ایالات آمریکا

ایالات متحده آمریکا

حتی با وجود اینکه در برخی ایالات آمریکا قمار از نظر قانونی ممنوع می باشد با اینحال می توان گفت دسترسی به قمار در تمامی ایالات آمریکا میسر است. بر اساس گزارش ها از هر ۳ فرد بزرگسال در آمریکا ۱ نفر تحت تاثیر بازی های قمار قرار دارد و همچنین قمار بازان در آمریکا بدهی های سنگینی را متحمل می شوند که میانگین بدهی آقایان رقمی بین ۵۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ دلار و برای خانم ها رقمی حدود ۱۵۰۰۰ دلار می باشد.

در این میان موسسه مالی WalletHub با انجام یک بررسی که بر اساس دو فاکتور میزان دوستانه بودن با قمار (Gambling Friendliness) و مشکلات قمار و فرآیندهای بهبود یافتن (Gambling Problem & Treatment) بوده است به مشخص نمودن میزان پراکندگی قمار در ایالات آمریکا پرداخته است که در ادامه نتایج بدست آمده را که در آن به طور قابل پیش بینی ایالت نوادا به علت دارا بودن یکی از بزرگترین مراکز قمار جهان (لاس وگاس) در صدر جدول می باشد مشاهده می نمایید.

برای دسترسی به جزئیات این گزارش می توانید به WalletHub مراجعه نمایید.

Overall Rank
(۱ = Most Addicted)
State Total Score ‘Gambling-Friendliness’ Rank

‘Gambling Problem & Treatment’ Rank

۱ Nevada ۶۴.۱۱ ۱ ۱۱
۲ South Dakota ۶۳.۱۵ ۲ ۶
۳ Montana ۵۴.۲۱ ۳ ۱۳
۴ Mississippi ۵۲.۷۰ ۹ ۱
۵ Oklahoma ۴۹.۶۷ ۵ ۲۶
۶ West Virginia ۴۸.۷۷ ۴ ۳۲
۷ New Jersey ۴۸.۴۳ ۱۰ ۷
۸ Oregon ۴۶.۹۷ ۶ ۲۷
۹ Illinois ۴۶.۲۷ ۱۳ ۴
۱۰ Louisiana ۴۴.۳۷ ۷ ۴۱
۱۱ Tennessee ۴۳.۵۰ ۲۲ ۵
۱۲ Minnesota ۴۳.۱۱ ۱۸ ۸
۱۳ Pennsylvania ۴۰.۴۶ ۱۱ ۴۳
۱۴ Texas ۳۹.۶۴ ۲۸ ۹
۱۵ Delaware ۳۹.۶۲ ۱۹ ۱۶
۱۶ New Mexico ۳۹.۲۲ ۸ ۵۰
۱۷ North Dakota ۳۹.۱۲ ۱۲ ۳۹
۱۸ California ۳۸.۹۴ ۲۱ ۲۴
۱۹ Maryland ۳۸.۸۲ ۲۵ ۱۵
۲۰ Rhode Island ۳۷.۶۲ ۱۵ ۴۰
۲۱ Wyoming ۳۶.۷۴ ۲۷ ۲۵
۲۲ Colorado ۳۶.۳۶ ۳۳ ۱۰
۲۳ South Carolina ۳۶.۳۲ ۳۴ ۱۴
۲۴ New York ۳۶.۳۰ ۱۴ ۴۴
۲۵ Ohio ۳۶.۰۱ ۱۷ ۴۲
۲۶ Massachusetts ۳۶.۰۰ ۲۳ ۳۶
۲۷ Iowa ۳۵.۳۴ ۲۶ ۳۵
۲۸ Arkansas ۳۵.۳۱ ۳۱ ۲۰
۲۹ Virginia ۳۵.۲۶ ۲۹ ۲۹
۳۰ Missouri ۳۵.۱۶ ۴۲ ۳
۳۱ New Hampshire ۳۵.۰۶ ۳۸ ۱۲
۳۲ Indiana ۳۳.۸۴ ۲۰ ۴۵
۳۳ Kansas ۳۳.۸۱ ۳۵ ۱۹
۳۴ Idaho ۳۳.۵۸ ۳۷ ۱۸
۳۵ Connecticut ۳۳.۵۲ ۱۶ ۴۸
۳۶ Georgia ۳۳.۱۱ ۳۰ ۳۸
۳۷ Washington ۳۲.۳۷ ۳۶ ۳۱
۳۸ Hawaii ۳۲.۳۴ ۴۷ ۲
۳۹ Kentucky ۳۲.۲۶ ۲۴ ۴۷
۴۰ Vermont ۳۱.۱۳ ۴۰ ۲۸
۴۱ North Carolina ۲۹.۹۸ ۴۳ ۲۱
۴۲ Wisconsin ۲۹.۷۳ ۳۹ ۳۷
۴۳ Maine ۲۹.۱۹ ۴۴ ۱۷
۴۴ Michigan ۲۸.۶۶ ۳۲ ۴۶
۴۵ Arizona ۲۶.۱۵ ۴۵ ۳۳
۴۶ Alabama ۲۵.۸۰ ۴۶ ۳۴
۴۷ Nebraska ۲۲.۸۷ ۴۸ ۳۰
۴۸ Alaska ۲۲.۷۹ ۴۹ ۲۳
۴۹ Florida ۲۲.۷۵ ۴۱ ۴۹
۵۰ Utah ۲۱.۰۵ ۵۰ ۲۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.