دوالک بازی
آموزش قماربازی و شرط بندی ورزشی انواع بازی ورق، رومیزی و تخته ای

دوال یا دوالک بازی، تاریخچه و اصول اولیه بازی

دوالک بازی یا دوال بازی یک نوع بازی قمار بسیار قدیمی ایرانی است که امروزه به ندرت می توان کسی را یافت که درباره آن بداند چنانچه گذشت زمان گرد فراموشی بر آن نهاده است.

تخته نرد
آموزش قماربازی و شرط بندی ورزشی انواع بازی ورق، رومیزی و تخته ای

تخته نرد، تاریخچه و اصول اولیه بازی

نرد یا نرد شیر یا وینشیر (به انگلیسی Backgammon) از بازی‌ های فکری و متکی به برنامه‌ ریزی، روش، شمارش و شانس است.