ورزش بازی های رایانه ای
آموزش قماربازی و شرط بندی ورزشی معرفی و بررسی رشته های ورزشی

شرط بندی در مسابقات بازی های رایانه ای (eSports)

ورزش های الکترونیک (به انگلیسی Esports) اصطلاحی است که به انواع رقابت ها و مسابقات مربوط به بازی های رایانه ای گفته می شود که معمولا با حضور بازیکنان حرفه ای بصورت فردی و یا تیمی برگزار می گردد.

دوچرخه سواری
آموزش قماربازی و شرط بندی ورزشی معرفی و بررسی رشته های ورزشی

شرط بندی در مسابقات دوچرخه سواری

در میان انواع ورزش های رایج، رقابت های دوچرخه سواری از جمله مواردی است که توجه علاقمندان به شرط بندی را به خود جلب می نماید.

عکس مسابقات WWE
آموزش قماربازی و شرط بندی ورزشی معرفی و بررسی رشته های ورزشی

شرط بندی بر روی مسابقات کشتی کج (WWE)

همزمان با رشد شرط بندی ورزشی در آمریکا در سال های اخیر مسئولین مسابقات کشتی کج (WWE (World Wrestling Entertainment که شامل مسابقات مردان و نیز زنان می باشد و علاقمندان زیادی در سرتاسر دنیا دارد نیز توانسته اند در این زمینه وارد شده و به عنوان یکی از رقابت های محبوب نظر بازیکنان قمار و شرط بندی را به خود جلب کنند.