بیمه شرط بندی و قمار
آموزش قماربازی و شرط بندی افزایش سطح دانش و معلومات

اصطلاح بیمه در شرط بندی ورزشی و بازی های کازینویی

اصطلاح بیمه در شرط بندی بر روی پیش بینی نتایج ورزشی و نیز بازی های کازینویی به فرآیندی اشاره دارد که منجر به کاهش ریسک می شود.

پوکر فیس در بازی پوکر
آموزش قماربازی و شرط بندی افزایش سطح دانش و معلومات

حالت بی چهره یا پوکر فیس در بازی پوکر به چه معناست؟

پوکر فیس (به انگلیسی Poker Face) از ابتدایی ترین مسائلی است که هر بازیکن پوکر پیش از حضور در بازی پوکر با آن آشنا می گردد.

اصطلاح Handicap
آموزش قماربازی و شرط بندی افزایش سطح دانش و معلومات

آشنایی با اصطلاح هندیکپ در شرط بندی

اصطلاح هندیکپ در شرط بندی به روشی در تعیین ضرایب گفته می شود که در آن فرآیندهایی به منظور برابرسازی صورت پذیرفته است.