کریس مانی میکر بازیکن ستاره پوکر
تازه ترین رویدادها و خبرهای مهم جدیدترین اتفاقات، حوادث و اخبار

نگاهی بر پایان همکاری کریس مانی میکر و پوکر استارز

قرارداد همکاری دیرینه بین کریس مانی میکر از ستاره های مشهور دنیای پوکر و چهره شناخته شده تورنمنت های حرفه ای با سایت بازی آنلاین پوکر استارز تمدید نشد.

اعداد شانس
تازه ترین رویدادها و خبرهای مهم جدیدترین اتفاقات، حوادث و اخبار

برنده خوش شانس لاتاری عدد شانس را در خواب دید!

برخی داستان های برندگان بلیت لاتاری گاها به چیزی فراتر از یک خوش شانسی ساده مربوط میشوند، حتی برخی از این افراد به اعداد و شماره های شانس خاصی اعتقاد دارند.

بازی اسلات چرخ ثروت
تازه ترین رویدادها و خبرهای مهم جدیدترین اتفاقات، حوادث و اخبار

جکپات اسلات فرودگاه لاس وگاس به یک خانم چشمک زد!

علاوه بر توریست های خارجی که پا به آمریکا می گذراند، لاس وگاس هر ساله پذیرای بسیاری از آمریکایی های خوشگذرانی است که آمده اند تا شانس خود را بیازمایند.