ARPPU
اطلاعات تجاری و تخصصی مدیران کسب و کارهای کازینو و شرط بندی

اصطلاح ARPPU و کاربرد آن در کسب و کار کازینو

اصطلاح ARPPU مخفف شده عبارت Average Revenue per Playing User می باشد که به محاسبه میزان تراکنش های بدست آمده از یک بازیکن که در کازینو به بازی پرداخته است می پردازد.

ARPU
اطلاعات تجاری و تخصصی مدیران کسب و کارهای کازینو و شرط بندی

اصطلاح ARPU و کاربرد آن در کسب و کار کازینو

اصطلاح ARPU مخفف عبارت Average Revenue per User می باشد که به محاسبه میزان تراکنش های بدست آمده از یک بازیکن در کازینو می پردازد.

LTV
اطلاعات تجاری و تخصصی مدیران کسب و کارهای کازینو و شرط بندی

اصطلاح LTV و کاربرد آن در کسب و کار کازینو

اصطلاح LTV که مخفف شده عبارت Lifetime Value است یک روش برای ارزیابی کیفیت بازیکنان یک کازینو می باشد که به سنجش بازدهی روش های مختلف مارکتینگ برای جذب بازیکنان نیز کمک می کند.