ARPPU
اطلاعات تجاری و پیشرفته کسب و کار قمار و شرط بندی

آشنایی با اصطلاح ARPPU

اصطلاح ARPPU مخفف شده عبارت Average Revenue per Playing User می باشد که به محاسبه میزان تراکنش های بدست آمده از یک بازیکن که در کازینو به بازی پرداخته است می پردازد.

ARPU
اطلاعات تجاری و پیشرفته کسب و کار قمار و شرط بندی

آشنایی با اصطلاح ARPU

اصطلاح ARPU مخفف عبارت Average Revenue per User می باشد که به محاسبه میزان تراکنش های بدست آمده از یک بازیکن در کازینو می پردازد.

LTV
اطلاعات تجاری و پیشرفته کسب و کار قمار و شرط بندی

آشنایی با اصطلاح LTV

اصطلاح LTV که مخفف شده عبارت Lifetime Value است یک روش برای ارزیابی کیفیت بازیکنان یک کازینو می باشد که به سنجش بازدهی روش های مختلف مارکتینگ برای جذب بازیکنان نیز کمک می کند.