اصطلاح LTV که مخفف شده عبارت Lifetime Value است یک روش برای ارزیابی کیفیت بازیکنان یک کازینو می باشد که به سنجش بازدهی روش های مختلف مارکتینگ برای جذب بازیکنان نیز کمک می کند.

اطلاعاتی درباره اصطلاح LTV

در محاسبه LTV مواردی مانند میزان سرمایه ای که بازیکن برای قمار اختصاص داده است و نتیجه نهایی محاسبه سود و یا زیان بدست آمده از بازیکن با توجه به طول بازه زمانی از شروع تا پایان در نظر گرفته می شود.

می توان بصورت خلاصه تر اینطور نیز توضیح داد که رقم بدست آمده حاصل از یک بازیکن از زمانی که بازیکن به کازینو وارد می گردد تا زمانی که آن را ترک می نماید نشان دهنده کیفیت بازیکن می باشد.

در این روش میزان رقم نهایی بدست آمده از بازیکن نسبت به طول بازه آغاز تا پایان شخص سنجیده می شود، یعنی میزان زمانی که شخص در کازینو سپری نموده است در محاسبه LTV موثر می باشد.

فرمول محاسبه LTV

برای محاسبه LTV می توان از فرمول های زیر استفاده کرد:

میزان ARPU × میانگین طول زمانی که بازیکن ها در کازینو وقت می گذرانند = LTV

نکته: در مطلب آشنایی با اصطلاح ARPU به توضیح این اصطلاح پرداخته ایم.

محسابه LTV به مدیران و صاحبان کسب و کار کمک می نماید که با در نظر گرفتن میزان مخارج خود در جذب و نگهداری هر بازیکن در مقابل کیفیت بازیکن تصمیم های مناسب برای بهبود سوددهی و بهره وری را اتخاذ نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *