لیلاج

لیلاج (به انگلیسی Leylaj): نماد قمارباز چیره‌ دست. در اصل، شهرت ابوالفرج محمدبن عبیدالله (فوت: حدود ۳۶۰ قمری)، شطرنج‌ باز معروف و زبردست است که در شیراز در خدمت عضدالدولۀ دیلمی می‌زیست و کتاب منصوبات‌ الشطرنج را تالیف کرد. گویند تمام هستی خود را در قمار از دست داد. "فرهنگ فارسی عمید"

مانند جیمز باند از کازینو لذت ببرید!

موفقیت های مامور ۰۰۷ را میبایست محدود به فیلم دانست، اگرچه میتوان مانند وی از هر آنچه میگذرد لذت برد!

بر روی پول تمرکز داشته باشید…

نوشیدن الکل و دود کردن سیگار بخشی جذاب از قماربازی است، با اینحال فراموش نکنید بر روی پول خود متمرکز باشید.

حرفه ای بازی کنید، همیشه بازی کنید.

با مطالعه نوشته های منتشر شده در مجله لیلاج و بکارگیری استراتژی های مناسب گام هایی موثر در مسیر پیشرفت بردارید.