لیلاج یک پایگاه محتوی محور به زبان فارسی درباره قماربازی و شرط بندی است که در آن به ابعاد مختلف بازی های کازینویی و پیش بینی مسابقات ورزشی پرداخته می شود.

لیلاج با هویت و ساز و کار مستقل و به منظور آگاهی بخشی، آموزش و ارائه مطالب در زمینه قمار و شرط بندی به جامعه قماربازان به دور از افراط و تفریط های رایج و به آدرس اینترنتی www.leylaj.com و به زبان فارسی (پارسی) شکل گرفته است.

محتوا

عموم مطالب ترجمه و گردآوری شده از وبسایت های گوناگون می باشد که در این میان گاهی نویسنده نیز با استفاده از تجربه شخصی خود به توسعه این مطالب پرداخته است.

محتوی منتشر شده در لیلاج تنها بر محور پوشش وقایع و انتشار مطالب تنها بر اساس دیدگاه سرگرمی نیست بلکه نوشته ها و مطالب منتشر شده بر اساس نگاه به پدیده قماربازی و شرط بندی به عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی انتخاب و منتشر می گردند.

نحوه کار

  • لیلاج هیچ گونه مسئولیتی درباره محتوای تبلیغات، رپوتاژها و یا عملکرد آگهی دهنده ها بر عهده نمی گیرد.
  • لیلاج مسئولیتی در مورد ادعاهایی که ممکن است بازدیدکنندگان در قسمت هایی از قبیل بخش دیدگاه ها منتشر کنند و ارتباطاتی که ممکن است بین بازدیدکنندگان شکل بگیرد بر عهده نمی گیرد.
  • در لیلاج، نوشته ها به زبان پارسی/فارسی منتشر می گردد با اینحال تلاش بر این است که تا حد امکان از به کار بردن واژه های غیر رایج به عنوان واژه های معادل خودداری گردد.
  • به منظور القای بیشتر حس حضور در فضاهای مرتبط با قمار در نوشته ها و مطالب منتشر شده تاریخ و ساعت انتشار نمایش داده نمی شود!
  • همچنین به منظور ایجاد مشابهت با فرآیند تصادفی بودن نتایج که از اصول پایه ای بازی های کازینویی و شرط بندی است در برخی صفحات مطالب در دسته های گوناگون و به شکل تصادفی به نمایش در می آیند.
  • نویسنده این مطالب به دلیل حفظ حریم شخصی و جلوگیری از بروز مشکلات نمی تواند نام و مشخصاتی از خود منتشر نماید.
  • انتخاب و ارائه نوشته ها به دور از افراط و تفریط ها و یا بد و خوب دانستن های رایج و بیشتر با جنبه بیان واقعیات و آگاهی بخشی انجام می پذیرد.
  • به مراتب شاهد کپی برداری نوشته ها و مطالب لیلاج بوده ایم، باید توجه داشت که این قبیل رفتارها معمولا ناشی از تفکر کوته بینانه و تصورات غلط می باشد. همانطور که در پاورقی نیز درج شده است: مالکیت و حقوق نشر و بازنشر برای لیلاج محفوظ می باشد.