فهرست محتوا پنهان

فرم تماس

فرم تماس ذیل راهی برای پرسش، ارائه پیشنهاد و یا مطرح نمودن زمینه های همکاری با لیلاج میباشد، لطفا پیش از تکمیل فرم به موارد زیر دقت نمایید:

  • برای اطلاع از فرآیند و نحوه کار مجله لیلاج می توانید صفحه درباره را بازدید و مطالعه نمایید.
  • در صورت طرح پرسش یا موارد خاص و نیاز به پاسخدهی لطفا آدرس ایمیل خود را در فرم تماس درج نمایید.
  • توجه داشته باشید که این یک فرم تماس برای برقراری ارتباط است، لطفا دیدگاه خود درباره مطالب را در قسمت نظرات انتهای نوشته مطرح کنید.