ماکائو
کسب و کار کازینو و شرط بندی

ماکائو، دنیایی برای طمع بی نهایت!

ماکائو چین به عنوان یک مرکز میزبانی از بازی های کازینویی و شرط بندی بر اساس گردش مالی سال های اخیر بزرگترین مرکز قماربازی در دنیا محسوب می گردد.

لاس وگاس
کسب و کار کازینو و شرط بندی

لاس وگاس، قمار برای همیشه و قماربازی برای همه!

نام لاس وگاس آمریکا بیش از هر چیز یادآور کازینو و مراکز شرط بندی است، دنیای که در آن همه چیز بر اساس رویای قماربازان و پیرامون قماربازی شکل گرفته است.