جشنواره

جشنواره لیلاج

جشنواره لیلاج به عنوان بخشی از فعالیت های لیلاج و به عنوان نخستین جشنواره سالیانه با در نظر گرفتن تقویم خورشیدی و بر محوریت زبان فارسی برگزار می گردد.

در هر دوره از جشنواره، لیست بروز شده از بهترین های سال در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. در ادامه لیست بهترین های سال های مختلف به همراه لینک مربوط به هر سال را مشاهده می نمایید.

برندهای منتخب جشنواره لیلاج به تفکیک سال های مختلف
برندهای برگزیده سال ۱۳۹۸
رسانه های منتخب جشنواره لیلاج به تفکیک سال های مختلف
رسانه های برگزیده سال ۱۳۹۸
چهره های منتخب جشنواره لیلاج به تفکیک سال های مختلف
چهره برگزیده سال ۱۳۹۸