جشنواره

جشنواره لیلاج تحت نظر و در راستای بخشی از فعالیت های مجله لیلاج و به عنوان نخستین جشنواره سالیانه با در نظر گرفتن تقویم خورشیدی و بر محوریت زبان فارسی برگزار می گردد و طی آن لیست بروز شده از بهترین های سال در اختیار علاقمندان قرار می گیرد، در ادامه لیست بهترین های سال های مختلف به همراه لینک مربوط به هر سال را مشاهده می نمایید.

برندهای منتخب جشنواره لیلاج در سال های مختلف
برندهای برگزیده سال ۱۳۹۸
رسانه های منتخب جشنواره لیلاج در سال های مختلف
رسانه های برگزیده سال ۱۳۹۸
چهره های منتخب جشنواره لیلاج در سال های مختلف
چهره برگزیده سال ۱۳۹۸