جشنواره

جشنواره لیلاج

جشنواره لیلاج به عنوان بخشی از فعالیت های لیلاج و به عنوان نخستین جشنواره سالیانه با در نظر گرفتن تقویم خورشیدی و بر محوریت زبان فارسی برگزار می گردد.

در هر دوره از جشنواره، لیست بروز شده از بهترین های سال در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. در ادامه لیست بهترین های سال های مختلف به همراه لینک مربوط به هر سال را مشاهده می نمایید.

برندهای منتخب جشنواره لیلاج به تفکیک سال های مختلف
بهترین برندهای قمار و شرط بندی سال ۱۳۹۹
بهترین برندهای قمار و شرط بندی سال ۱۳۹۸
بهترین برندهای قمار و شرط بندی سال
رسانه های منتخب جشنواره لیلاج به تفکیک سال های مختلف
بهترین رسانه های قمار و شرط بندی سال ۱۳۹۹
بهترین رسانه های قمار و شرط بندی سال ۱۳۹۸
بهترین رسانه های قمار و شرط بندی سال
چهره های منتخب جشنواره لیلاج به تفکیک سال های مختلف
ملیکا رضوی، چهره منتخب سال ۱۳۹۹
حسین انسان، چهره منتخب سال ۱۳۹۸
چهره منتخب سال