والدین Jack Ritchie جوان ۲۴ ساله که به بازی های قمار اعتیاد داشته و بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده است اقدام به شکایت بر علیه دولت نموده اند.

Jack Ritchie اهل شهر شفیلد و دارای اعتیاد به قمار بوده است که سال پیش در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸ خودکشی کرده است.

موضوع شکایت خانواده Ritchie

شکایت آقا و خانم Ritchie (آقای Charles و خانم Liz) بر اساس اشارات ردیف ۲ کنوانسیون های حقوق بشر اروپا تنظیم شده و بخش های مختلفی را شامل می شود که وضع قوانین جدید و مقید شدن دولت را نیز خواستار است، دعاوی ردیف ۲ کنوانسیون های اروپا زمانی مطرح می گردد که دولت در حفاظت از جان شخص دچار غفلت شده باشد.

اظهارات والدین Jack Ritchie

آقای و خانم Ritchie که پس از خودکشی فرزندشان اقدام به راه اندازی یک خیریه به نام Gambling With Lives کرده اند در رابطه با شکایتشان به خبرگزاری گاردین گفته اند:

دولت به خوبی از تاثیراتی مانند ریسک خودکشی در افراد دارای اعتیاد به قمار آگاهی داشته است ولی در انجام وظایف خود برای ایجاد قوانین مناسب به منظور کنترل صنایع قمار الکترونیک و کاهش عواقب بازی های قمار کوتاهی نموده است. همچنین در این رابطه سخنگوی کمیته قمار گفته است که مرگ Jack Ritchie یک تراژدی است و ما در کنار خانواده و دوستان وی خواهیم بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.