در شرط بندی بر روی پیش بینی مسابقات فوتبال با اصطلاحاتی روبرو می شویم که اکثرا مخفف عبارات انگلیسی هستند، در ادامه نگاهی خواهیم داشت به معنی مهمترین آنها.

می بایست توجه داشته باشید که بطور معمول در پیشبینی نتایج فوتبال شرطبندی بر روی ۹۰ دقیقه بازی و وقت اضافه نیمه ها صورت می پذیرد، شرط بندی در نیمه های اضافی و ضربات پنالتی از طریق پیش بینی زنده انجام می شود. پیش بینی فوتبال بصورت حرفه ای نیازمند آگاهی نسبت به اصطلاحات رایج در شرط بندی و معنی آن هاست، یادگیری و آگاهی کامل نسبت به این موارد شخص را در انتخاب به موقع گزینه های مناسب توانمند می سازد.

اصطلاحات رایج در شرط بندی بر روی پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال و معنی آنها

در دنباله این محتوا میتوانید با مطالعه لیست تفکیک شده بصورت جدول و توضیحات ارائه شده که معنی اصطلاحات و ترجمه انگلیسی به فارسی آنها را شامل می گردد از یادگیری نحوه شرط بندی در پیش بینی فوتبال بهره مند شوید.

معنی اصطلاحات در پیش بینی فوتبال
معنی اصطلاحات در پیش بینی فوتبال

همچنین در مجله لیلاج از دسته بندی مرتبط با آموزش قماربازی از سطح مبتدی تا کاملا پیشرفته می توانید مطالب مورد نظر خود را بیابید و با یادگیری به جمع قماربازان حرفه ای بپیوندید.

معنی اصطلاحات در پیش بینی فوتبال

نتیجه مسابقه (Match Result)

این بخش گزینه های مربوط به پیش بینی نتیجه نهایی مسابقه را در بر می گیرد و بطور معمول از سه وضعیت تشکیل می شود:

عنوانتوضیح
۱برد تیم میزبان.
۲برد تیم میهمان.
Xنتیجه مساوی.
نتیجه مسابقه (Match Result)

شانس دوبل (Double Chance)

در این نوع از شرطبندی شما دو حالت انتخابی برای برنده شدن در شرط خود خواهید داشت و در صورت اتفاق افتادن حالت سوم شرط شما باخت خواهد بود.

عنوانتوضیح
۱Xبرد تیم میزبان و یا نتیجه مساوی در طول ۹۰ دقیقه.
۲Xبرد تیم میهمان و یا نتیجه مساوی در طول ۹۰ دقیقه.
۱۲برد تیم میزبان و یا میهمان در طول ۹۰ دقیقه.
شانس دوبل (Double Chance)

بدست آمدن گل برای هر دو تیم (Both Teams To Score)

عنوانتوضیح
GG/ BTTS Yesهر دو تیم حداقل یک گل خواهند زد.
NG/BTTS Noهیچ یک از دو تیم گلی به ثمر نخواهند رساند.
بدست آمدن گل برای هر دو تیم (Both Teams To Score)

مجموع گل (Total Over / Under)

توجه داشته باشید که بسته به سایت شرط بندی و مسابقه، شرطبندی بر روی مجموع گل ها برای یک نیمه مجزا نیز امکانپذیر می باشد. در جدول زیر تنها به برخی از این حالات اشاره شده و این انتخاب ها می تواند بسیار گسترده تر باشد.

عنوانتوضیح
Over 0.5برای برنده شدن مجموع گل ها می بایست بیشتر از ۰٫۵ یعنی حداقل ۱ باشد.
Over 1.5برای برنده شدن مجموع گل ها می بایست بیشتر از ۱٫۵ یعنی حداقل ۲ باشد.
Over 2.5برای برنده شدن مجموع گل ها می بایست بیشتر از ۲٫۵ یعنی حداقل ۳ باشد.
Under 0.5برای برنده شدن مجموع گل ها می بایست کمتر از ۰٫۵ باشد یعنی هیچ گلی زده نشود.
Under 1.5برای برنده شدن مجموع گل ها می بایست کمتر از ۱٫۵ باشد یعنی تنها ۱ گل زده شود.
Under 2.5برای برنده شدن مجموع گل ها می بایست کمتر از ۲٫۵ باشد یعنی تنها ۲ گل زده شود.
مجموع گل (Total Over / Under)

مجموع سه حالته (Way Total 3)

در این حالت پیش بینی مجموع گل ها در سه حالت امکانپذیر می باشد: برد، باخت و یا برگشت وجه شرطبندی شده. به عنوان نمونه در صورتی که شما پیش بینی کنید در بازی تیم های A و B مجوعا بیش از گل به ثمر خواهد رسید با حالت های زیر مواجه خواهید بود:

وضعیت نتیجهتوضیح
حالت اولبا به ثمر رسیدن بهش از ۳ گل شما برنده خواهید شد.
حالت دومبا به ثمر رسیدن ۲ گل شما مبلغی که شرط بندی کرده اید را پس می گیرید.
حالت سومبا به ثمر رسیدن تنها ۱ گل و یا نتیجه بدون گل شما شرط را خواهید باخت.
مجموع سه حالته (Way Total 3)

مجموع آسیایی (Asian Total)

بازیکن در مدل پیش بینی مجموع آسیایی ریسک کمتری را متحمل می شود، زیرا این نوع شرط طوری تنظیم شده است که بازیکن در صورت باخت نصف پولی که شرط بندی کرده است را از دست بدهد و نیز در موقع برد نیز نصف مبلغ جایزه را بدست بیاورد.

جدول زیر نمونه ای از نحوه محاسبه کردن در جدول آسیایی است که در آن علامت + به معنی عدد یا گل بیشتر در بازی می باشد. همانطور که مشاهده می کنید در مثال زیر شرط هایی که با ۰.۲۵ بالانس شده اند پس از بدست آمدن نتیجه نصف شرط را از دست می دهید و یا نصف برد را بدست می آورید.

مجموع گل شرط بندی انجام شدهنتیجه شرط بندی
۱Under 0.75بازیکن نصف مبلغ شرط بندی شده را از دست می دهد.
۱Over 0.75بازیکن نصف مبلغ جایزه را بدست می آورد.
مجموع آسیایی (Asian Total)

پیش بینی نتیجه دو نیمه

در این نوع شرط بندی نیازی به پیش بینی دقیق نتیجه رقابت نیست و می توانید بر روی نتیجه یک نیمه از بازی و یا نتیجه کلی پس از ۹۰ دقیقه شرطبندی کنید (در جدول زیر نیمه اول در سمت چپ و نیمه دوم سمت راست قرار دارد).

وضعیت نتیجه در نیمه اول وضعیت نتیجه در نیمه دومتوضیح
X۱تیم میزبان نیمه اول برنده می شود و نیز نتیجه کلی رقابت مساوی می باشد.
۱۲نیمه اول تیم میزبان برنده و در وقت کامل میهمان برنده شود.
۲۲در هر دو نیمه تیم میهمان برنده شود.
۲۱نیمه اول تیم میهمان برنده شود و در وقت کامل تیم میزبان برنده باشد.
۱۱در هر دو نیمه تیم میزبان برنده باشد.
۲Xدر نیمه اول میهمان برنده باشد و در وقت کامل نتیجه مساوی شود.
X۲در نیمه اول مساوی و در وقت کامل میهمان برنده شود.
X۱در نیمه اول مساوی و در وقت کامل میزبان برنده شود.
XXدر هر دو نیمه هر دو تیم نتیجه مساوی داشته باشند.
پیش بینی نتیجه دو نیمه

نیمه اول (Half Time)

این اصطلاح به طور خلاصه HF نامیده می شود. در بسیاری از سایت های شرطبندی ورزشی شرط بندی در نیمه اول بازی امکانپذیر است و گزینه های آن تفاوت چندانی با شرط بندی در وقت کامل و عادی بازی ندارند. به عنوان نمونه:

وضعیت نتیجه در نیمه اولعلامت اختصاری نیمه اولتوضیح
Over 0.5HFتعداد مجموع گل در نیمه اول بیشتر از ۰٫۵ باشد.
۱HFتیم میزبان در نیمه اول برنده به رختکن برود.
BTTSHFهر دو تیم در نیمه اول مسابقه گل بزنند.
نیمه اول (Half Time)

نیمه دوم (Second Half)

این اصطلاح به طور خلاصه ۲HF نامیده می شود. همانند شرط بندی در نیمه اول این گزینه نیز در بسیاری از سایت های شرط بندی فوتبال برای انتخاب موجود است. به عنوان مثال:

وضعیت نتیجه در نیمه دومعلامت اختصاری نیمه دومتوضیح
Over 0.5۲HFتعداد مجموع گل در نیمه دوم بیشتر از ۰٫۵ باشد.
۱۲HFتیم میزبان در نیمه دوم برنده به رختکن برود.
BTTS۲HFهر دو تیم در نیمه دوم مسابقه گل بزنند.
نیمه دوم (Second Half)

میهمان (Away) میزبان (Home)

در این نوع پیشبینی نتیجه نهایی مهم نیست بلکه گزینه ها به منظور تعیین برنده یا بازنده بودن تیم میزبان یا میهمان در نیمه های بازی هاست. به عنوان نمونه به دو مثال زیر دقت کنید، در این حالت اگر تیم میزبان در یکی از نیمه ها بازی را واگذار کند و شما گزینه (Home Win Either Half (No را انتخاب کرده باشد در حقیقت شما مبلغ شرط را از دست خواهید داد.

عنوانتوضیح
(Home Win Either Half (Yesتیم میزبان یک نیمه را می برد (بله).
(Home Win Either Half (Noتیم میزبان یک نیمه را می برد (خیر).
میهمان (Away) میزبان (Home)

نتیجه دقیق (Correct Score)

در این نوع ترکیب شرط بندی شما می بایست نتیجه دقیق مسابقه را حدس بزنید. به عنوان نمونه می توانید مثال موجود در جدول زیر را ملاحظه نمایید:

تیم میهمانتیم میزبانعبارت نتیجه دقیقتوضیح
۰۱Correct Scoreتیم میزبان با نتیجه یک بر صفر پیروز شده است.
۱۲Correct Scoreتیم میهمان با نتیجه دو بر یک پیروز شده است.
۰۳Correct Scoreتیم میهمان با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شده است.
نتیجه دقیق (Correct Score)

ترکیبی (Combo)

در این نوع شرط بندی شما می بایست به پیش بینی دو نوع احتمال بپردازید که در صورت صحیح بودن آنها برنده شرط خواهید بود..به عنوان نمونه:

نتیجه مسابقهتعداد گلتوضیح
۱Over 1.5تیم میزبان برنده و مجموع گل بیشتر از ۱.۵ خواهد بود.
XOver 2.5نتیجه مساوی و مجموع گل بیشتر از ۲.۵ خواهد بود.
۱Under 3.5تیم میهمان برنده و مجموع گل بیشتر از ۳.۵ خواهد بود.
ترکیبی (Combo)

مجموع گل های زده شده به تفکیک تیم میزبان و میهمان

عنوانتوضیح
Total 1مجموع تیم میزبان.
Total 2مجموع تیم میهمان.
مجموع گل های زده شده به تفکیک تیم میزبان و میهمان

گل بعدی (Next Goal)

پیش بینی اینکه کدام تیم گل بعدی را به ثمر خواهید رساند. گاهی اشتباها این معنی برداشت می شود که گل بعد از یک یا بعد از دو را بزنند یا نزنند، همچنین در Next Goal شرطی برای مثلا پیش بینی دو گل بعدی وجود ندارد.

عنوانتوضیح
Team A To Score Next Goal 1تیم A گل بعدی یعنی ۱ را به ثمر می رساند.
Team B To Score Next Goal 1تیم B گل بعدی یعنی ۱ را به ثمر می رساند.
Neither Team To Score Next Goal 2هیچ کدام از دو تیم گل بعدی یعنی ۲ را به ثمر نمی رسانند.
گل بعدی (Next Goal)

پیشبینی زمان گل اول

در این حالت، شخص می بایست زمان به ثمر رسید گل اول بازی تا دقیقه مشخصی را پیش بینی نماید.برای مثال:

عنوانتوضیح
Goal 1 Will Be Scored Up To 36 Minute – Yesگل اول بازی تا دقیقه ۳۶ به ثمر میرسد؟ بله.
Goal 1 Will Be Scored Up To 36 Minute – Noگل اول بازی تا دقیقه ۳۶ به ثمر میرسد؟ خیر.
پیشبینی زمان گل اول

پیش بینی برنده در طول یک بازه زمانی مشخص

عنوانتوضیح
First 10 Minutes W Iranتیم ایران در بازه زمانی ده دقیقه اول برنده است.
First 10 Minutes Xبازی در ده دقیقه اول مساوی است.
First 10 Minutes W Moroccoتیم مراکش در ده دقیقه اول برنده است.
پیش بینی برنده در طول یک بازه زمانی مشخص

امتیاز مساوی (Score Draw)

این نوع شرط بسیار شبیه X می باشد که پیشتر توضیح داده شد، با اینحال تفاوت آنها در این است که شما بر روی گل های مساوی شرط می بندید که این شرط بندی می تواند در نیمه اول و یا دوم صورت گیرد.

نتیجه + مجموع (Result + Total)

در این نوع از شرطبندی ترکیبی شخص می بایست برنده مسابقه و مجموع گل ها را پیشبینی کند، مثال:

عنوانتوضیح
W Brazil And Total > 1.5برد برزیل و مجموع بیشتر از یک و نیم گل.
W Brazil And Total < 1.5برد برزیل و نتیجه کمتر از یک و نیم گل.
W Spain And Total < 1.5برد اسپانیا و نتیجه کمتر از یک و نیم گل.
Draw And Total > 2.5مساوی و مجموع گل بیشتر از دو نیم گل.
نتیجه + مجموع (Result + Total)

پیش بینی ترکیبی نیمه اول و وقت کامل (HT/FT)

در این مدل از شرطبندی شما برنده و مساوی نتیجه دو نیمه (Full Time) را پیش بینی میکنید. توجه داشته باشید که این نوع شرط بندی به صورت دو نیمه مجزا نمی باشد بلکه نیمه اول و وقت کامل بازی مورد نظر است (با ۲HF تفاوت دارد). مثال:

عنوانتوضیح
HT-FT W Argentina W Chileبرنده نیمه اول آرژانتین و در وقت کامل شیلی.
HT-FT XW Chileنیمه اول مساوی و در وقت کامل شیلی.
HT-FT XXنیمه اول و وقت کامل مساوی.
پیش بینی ترکیبی نیمه اول و وقت کامل (HT/FT)

پیشبینی گل در طول یک فاصلخ زمانی مشخص (Goal Interval – Yes/No)

در این مدل پیش بینی شما باید تعیین کنید که در طول یک بازه زمانی مشخص شده گلی به ثمر می رسد و یا خیر، به عنوان نمونه:

عنوانتوضیح
Team Germany To Score From 16 To 30 Minute – Yesتیم آلمان از دقیقه ۱۶ تا ۳۰ گل میزند؟ بله.
Team Germany To Score From 1 To 15 Minute – Noتیم آلمان از دقیقه ۱ تا ۱۵ گل میزند؟ خیر.
پیشبینی گل در طول یک فاصلخ زمانی مشخص (Goal Interval – Yes/No)

میزان کمتر یا زیاد بودن گل در هر نیمه (Scores In Each Half)

در این شرط شما تنها بر روی مواردی مانند کم بودن، زیاد بودن و مساوی بودن گل ها را پیش بینی می کنید و تعداد آن یا اینکه کدام تیم گل بزند مطرح نیست. این نوع شرط بندی شامل حالت های مختلفی می شود که مهم ترین آنها در جدول زیر توضیح داده شده است:

عنوانتوضیح
۱st Half > 2nd Halfگلهای نیمه اول بیشتر از نیمه دوم.
۱st Half = 2nd Halfگل مساوی در هر دو نیمه.
۱st Half < 2nd Halfگلهای نیمه اول کمتر از نیمه دوم.
Goals Scored In Both Halves – Yesدر هر دو نیمه گلی به ثمر میرسد؟ بله.
Goals Scored In Both Halves – Noدر هر دو نیمه گلی به ثمر میرسد؟  خیر.
میزان کمتر یا زیاد بودن گل در هر نیمه (Scores In Each Half)

دروازه بسته (Cleansheet)

در شرط بندی کلین شیت شما بر روی پیشبینی اینکه تیم مورد نظرتان در طول بازی گل دریافت نکند و دروازه اش بسته بماند شرطبندی می کنید.

گل به خودی (Own Goal)

بطور مشخص بر روی پیش بینی زدن گل به خودی توسط بازیکن های تیم ها اشاره دارد.

شرط های دارای ۳ نتیجه (۳Way)

به تمامی شرط هایی که در آن سه نتیجه برای رقم خوردن ممکن است اطلاق می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *