دوالک بازی نوعی بازی قمار بوده است که در میان مردم جامعه رواج داشته است و این حکایت از عطار نیشابوری در بخش هجدهم الهی نامه که حکایت سطلان محمود با مرد دوالک باز نام دارد به این بازی اشاره می کند.

شعر حکایت سلطان محمود با مرد دوالک باز

مگر محمود با اعزاز می‌شد – بره مردی دوالک باز می‌شد

شهش گفتا که ای طرّار ره زن – ترا می‌بیند اینجا چشم دَرمَن

که بنشینی میان خاک در راه – دوالک بازی آموزی تو با شاه

دوالک باز گفتش ای جهاندار – برَو بنشین چه می‌خواهی ازین کار

نخواهد گشت چون پروانه با شمع – دوالک بازی و کوس و عَلَم جمع

مجرّد گرد و پس این پیشه می‌کن – وگر نه همچنین اندیشه می‌کن

درین منزل که کس نه دل نه جان یافت – کمال از پاک بازی می‌توان یافت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.