اصطلاح (NGR (Net Gaming Revenue در محاسبات میزان سود و زیان خالص حاصل از تراکنش های ورودی و خروجی در کازینوها و مخارج انجام گرفته کاربرد دارد و بطور خلاصه به رقم نهایی بدست آمده در محاسبه حاصل از این تراکنش ها منهای مخارج اشاره می کند.

آشنایی با اصطلاح NGR

در محاسبه NGR رقم بدست آمده از میزان مبلغی که بازیکن به چرخه کازینو وارد نموده است و با آن به بازی پرداخته است را با از رقم نهایی حاصل از نتیجه شرط که می تواند منفی یا مثبت (برد و یا باخت) بوده باشد منهی می نمایند و سپس میزان بدست آمده را از مخارجی مانند مالیات، مخارج نگهداری کازینو، بونوس (به انگلیسی Bonus) و حتی گاهی حقوق پرسنلی کسی می نمایند و رقم بدست آمده را به عنوان رقم خالص حاصل شده در نظر می گیرند.

فرمول محاسبه NGR

مجموع مبلغی که بازیکن ها در یک بازه زمانی مشخص شرط بندی نموده اند – رقمی که از نتیجه این شرط بندی ها بدست آمده است – پاداش ها (Bonus) ارائه شده به بازیکن ها – مالیات قابل پرداخت = NGR

بدست آوردن میزان NGR از آن جهت دارای اهمیت می باشد که به طور معمول مبنای عملکرد کسب و کار قرار می گیرد، بدینصورت که صاحبان کسب و کار با توجه به آن می توانند وضعیت عملکرد یک کازینو را مشاهده نمایند.

ر محاسبه NGR تعیین مخارجی که می بایست از حاصل تراکنش ها کسر گردد بسته به نیاز و نگرش مدیریت قابل تغییر است بدینصورت که گرچه بطور معمول میزان مالیات قابل پرداخت به عنوان مخارج در نظر گرفته می شود منتهی گاها در محاسبات سایر مخارج مانند حقوق پرسنل و هزینه های جاری نیز در نظر گرفته می شود.

در توضیح تفاوت میان GGR و NGR می توان بطور خلاصه اینطور توضیح داد که GGR به رقم حاصل شده از انجام تراکنش ها اشاره دارد و در محاسبه مالیات کاربرد دارد در حالی که NGR به رقم حاصل شده از GGR پس از کسر مخارج اشاره دارد و در سنجش عملکرد یک کسب و کار کاربرد دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *